HUNGARY

Perfect Match – Tools for High Quality Mobility Experiences (2012-2014)

“Tökéletes egymásra találás” - a minőségi mobilitások eszközeiEU-finanszírozású Leonardo da Vinci Innovációs Transzer projekt, melynek célja, hogy olyan 


eszközöket fejlesszen, amelyek segítik, hogy a külföldi gyakornokok a számukra 


“legtökéletesebb” céghez kerülhessenek szakmai gyakorlatra


A projekt
Partnerek
Eszközök
Cégeknek
Szakképző Intézményeknek
Videó
Kapcsolat
Linkek

Welcome to the

International Seminar for Bridging the Gap between the World of Education and the World of Work

 in Helsinki, 26.9.2014

Getting More out of Mobility through

Perfect Matching


Programme

Registration form

Please registrate by 18.9.2014!

There is still time!

The seminar will be organised in English.

The participants are invited to bring dissemination material

of their own projects.