HUNGARY‎ > ‎

A projekt


Perfect Match – Tools for High Quality Mobility Experiences (2012-2014)
“Tökéletes egymásra találás” - a minőségi mobilitások eszközei • EU-finanszírozású (Leonardo da Vinci-program) Innovációs Transzfer projekt


 • A projektben a következő országban működő partnerintézmények dolgoznak együtt: Finnország (Ikaalinen College of Crafts and Design; a projekt koordiántora), Franciaország, Spanyolország, Magyarország és Olaszország, valamint a munkába a fő partnereken kívül bekapcsolódnak a KKV-k és más ernyőszervezetek is.


 • A projekt témája:  külföldi gyakornokok fogadása hazai cégeknél (minden szakterületen)  


 • A projekt alapgondolatai:


  • ha egy gyakornok a megfelelő céghez kerül, akkor a cég fejlődik, a gyakornok tanul és a szakképzés jobban igazodik a munkaerőpiaci igényekhez


  • a célországokban közvetítő szervezetekre van szükség, akik biztosítják, hogy a szakmai gyakorlatok sikeresen valósulhassanak meg


 • A projekt célcsoportjai a KKV-k, gyakornokok és a közvetítő szervezetek is (pl: szakképző intézmények, kamarák, alapítványok …), amelyek a gyakornokot a megfelelő KKV-nál helyezik el.


CÉLKITŰZÉSEK


 • Olyan eszközök fejlesztése, amelyek segítségével a közvetítő intézmények könnyebben megtalálják a megfelelő fogadó céget az egyes gyakornokoknak (létrejön a “tökéletes egymásra találás”)


 • Együttműködési struktúrák kialakítása a mobilitások különböző szereplői számára


 • A szakképző intézmények ösztönzése a közvetítő intézményi szerep felvállalására


 • A KKV-k ösztönzése külföldi gyakornokok fogadására  


 • A mobilitás előnyeinek tudatosítása Európa szerte.GYAKORNOK – a kifejezést minden külföldi gyakornokra, szakmunkás tanulóra, diákra használjuk, aki külföldi cégeknél szeretne szakmai gyakorlatot eltölteni.


KÖZVETÍTŐ SZERVEZET / INTÉZMÉNY -  a kifejezést minden olyan intézményre használjuk, amely a cékországban közvetít a gyakornok és a KKV között. Lehet ez szakképző központ, kamara, civil szervezet, vagy “profi” közvetítő intézmény.


KÜLDŐ INTÉZMÉNYa kifejezést minden olyan szakképző központra, intézményre, cégre, kamarára, civil szervezetre használjuk, amely külföldi szakmai gyakorlatra küldi a gyakornokait, alkalmazottait.

Comments