HUNGARY‎ > ‎

Cégeknek


Perfect Match – Tools for High Quality Mobility Experiences (2012-2014)

“Tökéletes egymásra találás” - a minőségi mobilitások eszközei • EU-finanszírozású (Leonardo da Vinci-program) Innovációs Transzfer projekt


 • A projekt témája:  külföldi gyakornokok fogadása hazai cégeknél (minden szakterületen) 

   

 • A munkába bekapcsolódnak a KKV-k és más ernyőszervezetek (pl. kamarák)


 • A projekt alapgondolatai:


  • ha egy gyakornok a megfelelő céghez kerül, akkor a cég fejlődik, a gyakornok tanul és a szakképzés jobban igazodik a munkaerőpiaci igényekhez


  • a célországokban közvetítő szervezetekre van szükség, akik biztosítják, hogy a szakmai gyakorlatok sikeresen valósulhassanak meg


 • A projekt célcsoportjai a KKV-k, gyakornokok és a közvetítő szervezetek is (pl: szakképző intézmények, kamarák, alapítványok …), amelyek a gyakornokot a megfelelő KKV-nál helyezik el.


A MOBILITÁSOK SZÁMA NÖVEKSZIK – NŐ A SZÜKSÉG


 • Egyre több KKV-ra lenne szükség, aki fogad gyakornokot


 • Kooperációs sturktúrák kialakítására van szükség a KKV-k és a közvetítő intézmények között


MIT NYERHETNEK EBBŐL A CÉGEK?


 • Egy külföldi gyakornok fogadása számos előnnyel járhat egy KKV számára, ami megnyilvánulhat az alkalmazottak nyelvi és interkulturális készségeinek fejlődésében, marketing és nemzetközi terjeszkedés, fejlődés lehetőségeiben.


 • Ha sikerül kialakítani egyő kedvez együttműködési struktúrát egy közvetítő szervezettel – pl. egy helyi szakképző központtal, vagy alapítvánnal,  akkor a közvetítő segíthet a KKV-nak:


  • az odaillő gyakornok kiválasztásában


  • a hivatalos papírok elintézésében


  • a gyakorlati kérdések megoldásában  (szállás szervezése, helyi közlekedés megoldása, támogató hátter biztosítása )


  • nyelvi akadályok vagy más problémák kezelése


HOGYAN VÁGJAK BELE?


Vegye fel a kapcsolatot egy közelében levő szakképző intézménnyel vagy más közvetítő szervezettel!


Comments