HUNGARY‎ > ‎

Eszközök


A “Tökéletes egymásra találás” projekt egy eszköztárat hoz létre a közvetítő szervezetek számára. Az eszközök segítenek abban, hogy a gyakornokok a megfelelő céghez kerülhessenek szakmai gyakorlatra.Az eszköztár a következőkből áll:


 

A “Tökéletes egymásra találás” projekt egy eszköztárat hoz létre a közvetítő szervezetek számára. Az eszközök segítenek abban, hogy a gyakornokok a megfelelő céghez kerülhessenek szakmai gyakorlatra.

Az eszköztár a következőkből áll:


1.  PERFECT MATCH “TÖKÉLETES PÁROSÍTÁS” –A MINŐSÉGI MOBILITÁSOK ESZKÖZEI ÚTMUTATÓ A TANULÓI MOBILITÁSOK SIKERES LEBONYOLÍTÁSÁHOZ 

Az útmutató segít meghatározni a projekt résztvevőinek feladatait és elmagyarázza a Perfect Match (“Tökéletes egymásra találás”) projekt eszköztárának a használatát. Egyfajta vezérfonál a kezdő közvetítő intézményeknek, vagy minőségbiztosítási eszköz a már tapasztaltabb közvetítő szervezeteknek. Az útmutató melléklete a folyamatábra, amely a gyakornokok fogadásánek minden egyes fázisát illusztrálja és egyben ismerteti a kiválasztott fogadó cégek minőségi kritériumait.

A gyakornok fogadásának folyamatábrája a közvetítő szervezet szemszögéből

Perfect Match folyamatábra gyakornokok fogadásához, a közvetítő szervezet szemszögéből


2.  MIÉRT FOGADJON EGY CÉG KÜLFÖLDI GYAKORNOKOT?

Az eszköz célja, hogy mintegy prospektus felsorolja azokat az előnyöket, amelyekkel egy külföldi gyakornok fogadása során gazdagodhat egy KKV. A közvetítő intézmények ezekkel motiválhatják a cégeket a gyakornokok fogadására. Az eszköz szemléletésére olyan videó-interjúk és készültek, amelyekben a külföldi gyakornokokat fogadó KKV-k, szakemberek megfogalmazzák pozitív élményeiket. Az interjúk angol, francia, spanyol, olasz, magyar és finn nyelvűek (angol nyelvű feliratozással).

 

3.  KÉRDŐÍV A GYAKORNOKOK FOGADÁSÁBAN ÉRDEKELT CÉGEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ            GYŰJTÉSÉHEZ

A kérdőívek célja, hogy tisztázza a KKV-val kapcsolatos alapinformációkat, azt, hogy milyen feltételekkel tudja vállalni egy gyakornok foglalkoztatását, valamint milyen elvárásai vannak egy potenciális gyakornok képességeivel, készségeivel kapcsolatosan. A kérdőív segítséget nyújt abban, hogy a követítő intézmények létrehozzák a saját adatbázisukat a fogadó cégekről.

 

4.  CÉGELEMZÉS

A cégek adatlapjainak segítségével a közvetítő szervezet egy részletes leírást tud küldeni a KKV-ról a küldő intézménynek, így igazolni tudja, hogy miért az adott céget tartja a legjobb választásnak a gyakornok esetében. Az adatlap egyben mintaként is szolgálhat a közvetítő szervezetek számára egy olyan adatbázis létrehozásához, amelyben a fogadó cégek, szakemberek adatait tudják nyilvántartani.


CÉGELEMZÉS TÍPUSOK PDF


5.  ÚTMUTATÓ: HOGY KÉSZÍTSÜK EL A SZAKMAI GYAKORLATHOZ SZÜKSÉGES JELENTKEZÉSI DOKUMENTUMOKAT? 

Az útmutató segítséget nyújt a gyakornokoknak abban, hogy miként készítsenek jó önéletrajzot, motivációs levelet, ill. portfóliót, amely valóban megfelelő információt nyújt a közvetítő intézménynek ahhoz, hogy megtalálja a megfelelő KKV-t a gyakornok számára.


6.  KÉRDŐÍVEK A VISSZACSATOLÁSHOZ

A gyakornokok és az őket fogadó KKV-k/szakemberek visszajelzéseinek szisztematikus összegyűjtése a kulcs a folyamat tökéletesítéséhez. Ahhoz, hogy az egyes résztvevők (a gyakornok, a KKV / szakember, a közvetítő intézmény, a küldő intézmény) jobban végezhessék feladataikat, ahhoz elengedhetetlen, hogy megosszák egymással a visszajelzéseiket.

Ehhez nyújt segítséget ez az eszközcsomag.MENTORI VISSZAJELZÉS MOBILITÁSI SZAKMAI GYAKORLATRÓL

GYAKORNOKI VISSZAJELZÉS MOBILITÁSI SZAKMAI GYAKORLATRÓLComments