HUNGARY‎ > ‎

Szakképző intézményeknek, kamaráknak, civil szervezeteknek, közvetítő intézményeknek


Perfect Match – Tools for High Quality Mobility Experiences (2012-2014)

“Tökéletes egymásra találás” - a minőségi mobilitások eszközei • EU-finanszírozású (Leonardo da Vinci-program) Innovációs Transzfer projekt


 • A projektben a következő országban működő partnerintézmények dolgoznak együtt: Finnország (Ikaalinen College of Crafts and Design; a projekt koordiántora), Franciaország, Spanyolország, Magyarország és Olaszország, valamint a munkába a fő partnereken kívül bekapcsolódnak a KKV-k és más ernyőszervezetek is.


 • A projekt témája:  külföldi gyakornokok fogadása hazai cégeknél (minden szakterületen)  


 • A projekt alapgondolatai:


  • ha egy gyakornok a megfelelő céghez kerül, akkor a cég fejlődik, a gyakornok tanul és a szakképzés jobban igazodik a munkaerőpiaci igényekhez


  • a célországokban közvetítő szervezetekre van szükség, akik biztosítják, hogy a szakmai gyakorlatok sikeresen valósulhassanak meg


 • A projekt célcsoportjai a KKV-k, gyakornokok és a közvetítő szervezetek is (pl: szakképző intézmények, kamarák, alapítványok …), amelyek a gyakornokot a megfelelő KKV-nál helyezik el.MIÉRT FONTOS A “TÖKÉLETES EGYMÁSRA TALÁLÁS” A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL?


A mobilitások száma növekszik: egyre több szakmai gyakorlatot kell szervezni, a projekt pedig ehhez biztosít eszközöket.


 • A szakképző intézmények általában jó kapcsolatot ápolnak a helyi szakemberekkel, kiterjedt kapcsolatrendszerrel bírnak.


 • A szakmai gyakorlatok tartalmát, minőségét javítani kell, ehhez viszont szükség van a projekt során kifejlesztett, tesztelt eszközök terjesztésére egész Európában.


CÉLKITŰZÉSEK


 • Olyan eszközök fejlesztése, amelyek segítségével a közvetítő intézmények könnyebben megtalálják a megfelelő fogadó céget az egyes gyakornokoknak (létrejön a “tökéletes egymásra találás”)


 • Együttműködési struktúrák kialakítása a mobilitások különböző szereplői számára


 • A szakképző intézmények ösztönzése a közvetítő intézményi szerep felvállalására


 • A KKV-k ösztönzése külföldi gyakornokok fogadására  


 • A mobilitás előnyeinek tudatosítása Európa szerte.ESZKÖZÖK, AMELYEKET A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK A MOBILITÁSOKHOZ HASZNÁLHATNAK (lásd az Eszközök címszót a részletes leírások megtekintéséhez) 1. ÚTMUTATÓ A GYAKORNOKOK FOGADÁSÁHOZ (KÖZVETÍTŐ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA)


 2.  A GYAKORNOKOK FOGADÁSÁNAK ELŐNYEI


 3.  KÉRDŐÍV A KKV-KNAK


 4. ÚTMUTATÓ A CÉGEK ADATLAPJAINAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ


 5. ÚTMUTATÓ A GYAKORNOKOK JELENTKEZÉSI DOKUMENTUMAINAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (ÖNÉLETRAJZ, MOTIVÁCIÓS LEVÉL, PORTFÓLIÓ)


 6. KÉRDŐÍVEK A VISSZACSATOLÁSHOZComments