SUOMI‎ > ‎

Hanke

Perfect Match – Tools for High Quality Mobility Experiences (2012-2014)


        Eu-rahoitteinen Leonardo da Vinci Innovaation siirto -hanke.
 
        Partnerit Suomesta (Sastamalan koulutuskuntayhtymä/IKATA, koordinaattori), Ranskasta, Espanjasta,         Unkarista ja Italiasta, mukana myös pk-yritysten katto-organisaatioita ko. maista.

        Hankkeen aiheena ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaanottaminen yrityksissä (kaikki alat).

        Keskeiset ideat:

    Kun opiskelijalle löydetään hänelle sopiva yritys, kaikki osapuolet - yrittäjä, opiskelija,

     lähettävä organisaatio -  saavat suurimman mahdollisen hyödyn, myös ammatillinen koulutus 

     kehittyy.

    Kohdemaassa toimivia välittäviä organisaatioita tarvitaan laadukkaan kv-vaihdon

     järjestämiseen.

        Hankkeen kohderyhminä ovat pk-yritykset ja opiskelijat sekä välittävät organisaatiot (esim.

        oppilaitokset, kamarit…), jotka toimivat kohdemaassa opiskelijan ja yrittäjän välissä.


TAVOITTEET

        Kehittää välittäville organisaatioille työkaluja, joiden avulla ne pystyvät sijoittamaan opiskelijan
       
hänelle sopivaan yritykseen.
 
        Rohkaista esim. oppilaitoksia toimimaan välittävinä organisaatioina.
 
        Rohkaista pk-yrityksiä ottamaan vastaan ulkomaalaisia opiskelijoita.
 
        Lisätä tietoa kv-opiskelijavaihdon tuomista hyödyistä koko Euroopassa.


OPISKELIJA  - sanalla tarkoitetaan tässä kaikkia yritykseen ulkomailta saapuvia työssäoppijoita, harjoittelijoita, oppisopimusopiskelijoita.


VÄLITTÄVÄ ORGANISAATIO - sanalla tarkoitetaan tässä kaikkia kohdemaan toimijoita lähettävän organisaation ja vastaanottavan yrityksen välissä (esim. oppilaitokset, kamarit, yhdistykset, ammattimaiset välittävät organisaatiot).      


LÄHETTÄVÄ ORGANISAATIO - sanalla tarkoitetaan tässä oppilaitoksia, yrityksiä, kamareita, yhdistyksiä - kaikkia toimijoita, jotka lähettävät opiskelijoita vaihtoon.


Comments