SUOMI‎ > ‎

Hankkeen tuotteet

Hankkeessa kehitetään työkalupakki välittäville organisaatioille. Työkalujen avulla varmistetaan, että opiskelija saadaan sijoitettua hänelle sopivaan yritykseen.


Työkalupakin sisältö:

 

1.  OPAS VÄLITTÄVILLE ORGANISAATIOILLE OPISKELIJAVAIHTOPROSESSISTA


Opas selvittää eri osapuolien tehtävät ja antaa ohjeet työkalujen käyttöön. Käytännössä se tarkoittaa ohjeistusta aloittavalle välittävälle organisaatiolle tai laadunhallintatyökalua kokeneemmille välittäville organisaatioille. Oppaan liitteet sisältävät vuokaavion eri työvaiheista, joita tarvitaan, jotta ulkomaalaiselle opiskelijalle löydetään hänelle sopiva yritys työssäoppimispaikaksi sekä peruslaatuvaatimukset vastaanottaville yrityksille.


Vuokaavio opiskelijavaihtoprosessista välittävän organisaation näkökulmasta/ohjeteksti2.  MIKSI KANNATTAA OTTAA ULKOMAALAINEN TYÖSSÄOPPIJA?


          Yrityksen edut -työkalu selventää yrittäjille niitä hyötyjä, joita ulkomaalaisen opiskelijan                                   vastaanottaminen voi hänelle antaa. Työkalun avulla välittävät organisaatiot voivat motivoida yrittäjiä               mukaan. Työkalu sisältää myös videoita, joissa yrittäjät kertovat myönteisistä kokemuksistaan.3.  KYSELYLOMAKE YRITYKSILLE


Kyselykaavakkeen avulla selvitetään yrityksen perustiedot ja valmiudet ottaa vastaan ulkomaalainen opiskelija – ja toisaalta myös sen toiveet ja tarpeet saapuvan opiskelijan suhteen. Kaavakkeen avulla välittävä organisaatio voi luoda yrittäjistä tietokannan omaan käyttöönsä.4.  KYSELYN YHTEENVETO


Yhteenvedon avulla välittävä organisaatio antaa kuvauksen yrityksestä lähettävälle                          organisaatiolle ja voi perustella ja voi perustella, miksi kyseinen yritys on opiskelijalle sopiva. Se myös tarjoaa yhden mallin vastaanottavien yrityksien tietopankiksi.


Kyselyn yhteenveto pdf-muodossa5.  OHJEET HAKUPAPEREIDEN LAATIMISEEN ULKOMAAN TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLE


 Ohjeet opiskelijoille, miten työssäoppimispaikan hakemisessa tarvittavat hakupaperit (CV, hakukirje,       mahd. portfolio) laaditaan, jotta ne tarjoavat välittävälle organisaatiolle riittävästi tietoa opiskelijan         tarpeita vastaavan yrityksen etsimiseen.6.  PALAUTETYÖKALU


Palautekaavakkeen avulla kehitetään toimintaa – palautteen avulla korjataan tilanteet, joissa on ollut ongelmia. Systemaattisen palautteen keräämisen kautta myös prosessin heikot kohdat tulevat ilmi. Palautetta kerätään kaikilta osapuolilta ja jaetaan kaikkien osapuolien kesken.

 

Comments