SUOMI‎ > ‎

Oppilaitoksille

Perfect Match – Tools for High Quality Mobility Experiences (2012 - 2014)

eli kuinka se oikea opiskelija löytää sen oikean yrittäjän


        Eu-rahoitteinen Leonardo da Vinci Innovaation siirto -hanke.

        Partnerit Suomesta (Sastamaln koulutuskuntayhtymä/IKATA, koordinaattori), Ranskasta, Espanjasta,            Unkarista ja Italiasta.

       Mukana myös pk-yritysten katto-organisaatioita ko. maista.

        Hankkeen aiheena ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaanottaminen yrityksissä (kaikki alat).

        Keskeiset ideat:

    Kun opiskelijalle löydetään hänelle sopiva yritys, kaikki osapuolet - yrittäjä, opiskelija,
      lähettävä organisaatio -  saavat suurimman mahdollisen hyödyn, myös ammatillinen koulutus
      kehittyy.
            Kohdemaassa toimivia välittäviä organisaatioita tarvitaan laadukkaan kv-vaihdon
      järjestämiseen.

        Hankkeen kohderyhminä ovat pk-yritykset ja opiskelijat sekä välittävät organisaatiot (esim.
        oppilaitokset, kamarit…), jotka toimivat kohdemaassa opiskelijan ja yrittäjän välissä. 
 
MIKSI HANKE ON TÄRKEÄ OPPILAITOKSILLE?
 
           Kasvava tarve: kv-partnerit kyselevät yhä enemmän opiskelijoiden vastaanottamista yrityksiin:
          hanke antaa siihen tarvittavat työkalut.
 
         Oppilaitoksilla jo hyvät kontaktit pk-yrityksiin = perusedellytys toiminnalle.
 
            Tarve parantaa omien opiskelijoiden vaihtojen ammatillista antia ja sitä kautta halu levittää mallia
          kv-partnereille. 
 

TAVOITTEET

             kehittää välittävien organisaatioiden käyttöön aiheeseen liittyviä työkaluja sekä erityisesti malli siitä,
          miten sijoitetaan oikea opiskelija oikeaan yritykseen
 
               luoda yhteistyörakenteita eri toimijoiden välille

                rohkaista esim. oppilaitoksia toimimaan välittävinä organisaatioina

               rohkaista pk-yrityksiä ottamaan vastaan ulkomaalaisia opiskelijoita

                 lisätä tietoa kv-opiskelijavaihdon tuomista hyödyistä koko Euroopassa

 
 
TYÖKALUT OPPILAITOKSIEN KÄYTTÖÖN (tarkempi kuvaus Hankkeen tuotteet -sivulla)
 
  1. OPAS VÄLITTÄVILLE ORGANISAATIOILLE KV-VAIHTOPROSESSISTA
  2. YRITYKSEN EDUT
  3. KYSELYKAAVAKE YRITYKSILLE
  4. MALLI KYSELYKAAVAKKEEN YHTEEENVEDOSTA
  5. OHJEET HAKUPAPEREIDEN LAATIMISEEN
  6. PALAUTEJÄRJESTELMÄ KEHITTÄMISTÄ VARTEN
 
 
Comments