SUOMI‎ > ‎

Yrityksille

Perfect Match – Tools for High Quality Mobility Experiences (2012-2014)

 

MIKÄ?

        Leonardo da Vinci Innovaation siirto -hanke.

        Hankkeen aiheena ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaanottaminen yrityksissä (kaikki alat).

        Mukana kehitystyössä pk-yritysten katto-organisaatioita ja yrityksiä Suomesta ja muista
          partnerimaista.

        Keskeiset ideat:

    Kun oikea opiskelija päätyy oikeaan yritykseen: yritys kehittyy, opiskelija oppii ja ammatillisen
      koulutuksen työelämälähtöisyys kasvaa - vaihdosta tulee laadukas.
 
    Kohdemaassa toimivat välittävät organisaatiot varmistavat vaihdon onnistumisen.
 
        Hankkeen kohderyhminä ovat pk-yritykset ja opiskelijat sekä välittävät organisaatiot (esim. 
          oppilaitokset, kamarit…), jotka toimivat kohdemaassa opiskelijan ja yrittäjän välissä.

TAUSTA

        Kasvava tarve: liikkuvuuden lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän kv-opiskelijoita vastaanottavia
          yrityksiä.
 
        Tarvitaan toimivia yhteistyörakenteita välittävien organisaatioiden ja pk-yritysten välille.


MITÄ HANKE TUO YRITYKSILLE?

        Ulkomaalaisen opiskelijan vastaanottamisesta yritys saa monenlaisia yrityksen ja sen henkilöstön

          kehittämiseen, markkinointiin ja kansainvälistymiseen liittyviä hyötyjä.

        Yhteistyökuvio välittävän organisaation - esim. paikallisen ammatillisen oppilaitoksen - kanssa

          helpottaa yritystä monella tavalla:

                auttaa löytämään yritykselle sopivan opiskelijan

          auttaa yrittäjää sopimus- ym. papereiden hallinnassa

          auttaa yrittäjää käytännön järjestelyissä esim. majoitus, opiskelijan tutustuttaminen

          ympäristöön, liikkuminen ym.

         auttaa yrittäjää kieli- ym. ongelmien kanssa


MITEN ALKUUN?

                  Ota yhteyttä alueellasi toimivaan ammatilliseen oppilaitokseenComments